hinduhome Non commercial website, for knowledge sharing. Free to copy and use, if you find it useful.

Wisdom from unbiased observation

Observation: the action or process of observing something or someone carefully or in order to gain information. To acquire knowledge, one must study; to acquire wisdom, one must observe. [Marilyn vos Savant]

One's perception may not be reality. Wisdom is associated with attributes such as unbiased judgment, cross-sectional observations, etc

காகிதத்திற்கு (கணினிக்கு) நான் கவிஞன்.
(நீங்களும்) எழுதுங்கள்! திருத்திக்கொள்ளலாம்.
Note: கணினி கசக்கிப்போட காகிதமல்ல 
I am poet/writer for my paper/computer.
Write what you feel. Can correct later.
All countries (even states/provinces/towns) have territorial disputes/issues with neighbours? All communities/religions/organizations have difference of opinions? Are we over reacting?

Starting from my primary school and community, received lot of misinformation about neighbouring communities, towns, states and countries. This extends to race/caste/religion. Some are falsified as GODs and others as demons. Takes lot of effort to remove (biased views) from our subconscious mind.

ஸுன்யப் பிரச்னம் போதிஸத்த்வம்
Only by questioning with open or empty mind, one can attain enlightenment. Openness or egoless state is the way to the attainment of perfect knowledge or enlightenment - by salivahana

No need to prove anything! Better Try to Understand things!

No one is good or evil. We all are human. We should teach reality and try to think logically rather than emotionally.
மெய்யைக்காண, பொய்யை மெய்யாக்கினேன் 
மெய்க்கு காவல் பொய்.
While trying to find truth, Converted false/lie into truth. (easy path?)
Truth is guarded by false.

யார் யாரையோ புனிதர்களாக்கி/பிரபலமாக்கி விட்டோம்
அவர்கள் தங்களைக் கடவுளாக்கிக் கொண்டார்கள்
We made some (random?) persons to be saints/popular/celebrity.
They have made themselves GOD.
Great/Popular are made Great/Popular. They may not be Great/Popular

யாரும் சொல்லாததை நான் சொல்லவில்லை
எல்லோரும் சொல்லி விட்டதால் நான் சொல்லாமலில்லை
I did not tell any thing new (what has not been told).
Still I shall repeat.
*Popular speakers tell things to people, who know that before. 
But it looks new to them every time, make it a great speech.
Many will add their own stuff (imagination/creation) to make it spicy.

அடித்து திருத்தி எழுதிய காகிதம் 
அடித்தலில் மறைந்தன உண்மைகள்
திருத்தலில் பிறந்தன பொய்கள்
This is edited paper. Deletions have hidden truth and replaced with false.

காண்பதும் கேட்டதும் உண்மையில்லை 
படித்ததெல்லாம் உண்மையில்லை
பொய்மலையில் தொலைந்தது உண்மை
உண்மையைத் தேடி ஆன்மிகப் பயணம்
உண்மைக்கு அடையாளமில்லை
(ஆன்மிகப்) பயணத்திற்கு முடிவில்லை 
What you see or hear need not be true.
What you read from books need not be true.
Truth is lost in mountain of lies.
Spiritual journey in search of hidden truth.
We are not capable of recognizing truth.
So Spiritual journey has no destination 

நீண்டுகொண்டே போகிறது நம் கதை
இதுவே வாழ்க்கைப் பயணம்
வழியெங்கும் வழிப்போக்கனுக்கு வழித்துணைகள்
பயணமும் கதையும் சேர்ந்து முடியும்
Our story is getting extended.
That is journey of life.
For wanderer, along the way, many companions.
Journey and story will end at the same time.

தேவைகள் வாங்கப்பட்டுவிட்டன 
வாங்குவதை நிறுத்தக்காணோம்
பொருளற்றவன் பொருள் உள்ளவன்
All our needs have been purchased
We have not stopped buying
One who has nothing (minimum things) is a person of substance

எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
தேவையுள்ளதில் இருந்து மிகத் தேவையானதை
Take as much as you want
But take what is most needed from what is needed. 

சேர்த்துப் பார்ப்பது அறிவு 
சேர்த்ததை பிரிப்பது மடமை 
Seeing all connected together is wisdom
Separating the connected ones is foolishness.

கண்ணாடியில் பார்த்த அழுக்கைத் துடைத்துக் கொண்டே இருக்காதீர்கள் 
அழியாமல் தெரிவது உங்கள் அழுக்கு
Do not keep on wiping the dirt seen in the mirror
You are seeing dirt seen on you, which can not be erased.

தெரிந்தே தொலைந்திருக்கிறேன் 
தயவு செய்து தேடாதீர்கள்
I have lost knowingly
Please do not search

எல்லாமே நிலைத்து இருக்க வேண்டும்
எல்லாமே தொடர்ந்து வரவேண்டும்
பலவற்றையும் தொடந்து செல்லவேண்டும்
தவிர்க்க வேண்டும் இந்த நினைவுகளை!
Everything has to be permanent
Everything has to continue
I have to have or follow many things
These are the feelings/wishes to be avoided!

தோற்றம் மாயம். 
சித்தம் கலக்கம்.
வேண்டுவது சாந்தம். 
What is seen is illusion. 
Mind is always confused or agitated.
What needed is peace (of mind) nothing else.

விதியை உருவாக்குபவர்களை விதி ஒன்றும் செய்வதில்லை
Destiny/Fate does nothing to those, who create destiny

பாயத் தயாராக இருங்கள் 
பாய்வது போல் பாவனை செய்யுங்கள்
பாயத் தேவை இருக்காது 
Get ready to attack/pounce
Pretend to attack/pounce
There will be no need to attack/pounce

அழிக்க வேண்டியதை ஆக்கிக்கொண்டிருப்பது மடமை
காக்க வேண்டியதை அழிப்பது, அதைவிட மடமை
Making things, which are to be destroyed is foolish.
Destroying things, which are to be protected is more foolish.

பதில் இல்லாத கேள்விகள், கேள்விகளே அல்ல
புதிர்கள்!
Questions, which donot have answers/proper answers are not questions
They are Riddles/Puzzles!

மரத்தை வெட்ட காவலாளியிடம் கேட்டார்கள் 
மரத்திடம் கேட்க வில்லை!
All asked the guard permission to cut down the trees/plants
They never ask the trees/plants!

இல்லை என்பவர்களிடம் பெரிதாக எதுவும் இருக்காது 
Those who say they have nothing, will not have anything worthwhile.

உயிர் இருக்கும் வரை, நான் இறப்பதை அனுமதிக்க மாட்டேன்
As long as I am alive, I will not allow myself to die.

நமது வேடங்கள் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டன
ஒப்பனையெ இன்னும் முடியவில்லை
Our roles in Life Drama have been determined
Still, the makeup is not over.

போட்டியிடாதவனை யாரும் தோற்கடிக்க முடியாது/வேண்டாம் 
அவன் தன்னிடமே தோற்றுவிட்டான்.
No one can or need to defeat a non-competitor
He has lost himself.

காட்டிய இடத்தில் எதுவுமில்லையே என்றார்
எதுவுமில்லாததைத்தானே காட்டினேன் என்றேன்
Said "nothing is in the place shown"
I replied, "I showed nothing"

ஆட்டை காப்பாற்ற சென்றேன் 
கொன்று விட்டார்கள் 
வேறுவழியன்று இறைச்சி வாங்கி வந்தேன் 
I went to save the goat
They have killed it.
So, I can only buy the meat

கிடைக்குமென்று நம்பிக்கையில்லை 
ஆனாலும் தேடுகிறேன் 
No hope of finding it
But still searching or looking for it?

நீங்கள் சொல்லி இருக்கலாமே என்றார்
நீங்கள் கேட்கவில்லையே என்றேன்
You: You might have said that
I: You never asked

அனுமதி பெற்று உள்ளே வரவும்
அனுமதி பெறாமல் வெளியேறலாம் 
Get/Need permission to enter
Can leave without permission

உன்னுள் மூடியிருக்கும் பிரபஞ்சம் வெளியே தெரியாது 
திறக்க திறக்க உள்ளிருக்கும் பிரபஞ்சம் தெரியும்
The universe that is enclosed within you, is invisible
The universe will be visible, when you open up.

கடந்த பாதையைத் திரும்பிப் பார்ப்பது, வருந்துவதற்கில்லை.
கடந்ததை ரசிப்பதற்கு !. கடந்ததைக் களிப்பதற்கு !
Looking back on the past, is not for feeling regret/sorry.
To enjoy and cherish the past!

வாழ்ந்த வாழ்கையில் குறையொன்றுமில்லை 
நாளைய வாழ்க்கையை இன்றே வாழ்வதில் துளியும் பயனில்லை.
வாழ்கையில் அமைதியைத் தவிர எதுவும் பெரிதில்லை. 
There is nothing wrong with past life
There is no point in worrying about tomorrow.
There is nothing greater than peace in life.

மன்னிப்புக் கிடைத்து விட்டது 
மறுபடியும் தவறு செய்யலாம்
Have been pardoned.
Can make mistake again. 

அன்பு செய்ய அன்பு மட்டுமே போதும் 
Love/Compassion alone is enough to be Loving//Compassionate

அன்பை விநியோகிக்க ஆயுதம் வாங்கும் காலம் 
Now weapons are bought/used to show love

மரணம் சொல்லாமல் வருவதில்லை 
நேரத்தை மட்டும் சொல்வதில்லை
Death does not come without informing
But it just, never tells exact time

இனம் இனத்தோடு சேரும்;
பணம் பணத்தோடு சேரும் 
செல்வம் செல்வத்தைச் சேர்க்கும்
வறுமை வறுமையைச் சேர்க்கும்
பெருக்குவது பெருமையன்று 
வகுப்பது வறுமையன்று

Conclusion

கற்றேன் கல்விமானல்ல
கவிபாடுவேன் கவிஞனல்ல. 
கற்பனைத்திறனுண்டு கலைஞனல்ல 
காளிதாசனுக்கொரு காளியுண்டு 
(நான்) கணினிக்கு கல்விமான்
காகிதத்திற்கு கவிஞன்.
கண்ணாடிமுன் கலைஞன்

எனக்குள் முடிவில்லாப் போட்டி 
எனக்குள் ஒரு உலகமுண்டு
பிரச்சனையில்லா அமைதி
I compete with myself.
Try to improve and add to endless collection.
This is my personal peaceful space

Email Contact... Website maintained by: NARA